ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 的最新动æ€?/title> <link>http://www.shinetechshanghai.com</link> <language>zh-cn</language> <copyright>RSS Feed By www.hitux.com</copyright> <item> <title><![CDATA[公司資料å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/5204762323.html Sat, 02 Jan 2021 16:23:24 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[董事名單與其角色和職能]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/8051422244.html Sat, 02 Jan 2021 16:22:44 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[更換董事會主席及埯‚¡Œè‘£äº‹]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/296813227.html Sat, 02 Jan 2021 16:22:07 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[主要交易 提供擔保]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/1095431619.html Sat, 02 Jan 2021 16:16:19 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[公司資料å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/2158671226.html Sat, 02 Jan 2021 16:12:26 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[更換核數師]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/43798684.html Sat, 02 Jan 2021 16:08:04 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[公司資料å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/3185291317.html Fri, 18 Dec 2020 11:13:17 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[更改開曼¾Ÿ¤å³¶è‚¡ä†¾éŽæˆ¶ç™»è¨˜¾^½è™•åç¨±åŠåœ°å€åQ›åŠ 更改開曼¾Ÿ¤å³¶­aÕd†Šè¾¦äº‹è™•åœ°å€]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/7359481220.html Fri, 18 Dec 2020 11:12:20 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[更改香港主要營業地點]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/298750128.html Tue, 01 Dec 2020 22:12:08 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[更換公司¿U˜æ›¸åŠè½›ä»ÀLŽˆ‹ÆŠä»£è¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/830216857.html Tue, 01 Dec 2020 22:08:57 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[2020òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦æ¥­¾^‘Ö ±å‘Š]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/629810757.html Thu, 12 Nov 2020 17:07:57 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零二零òq´ä¹æœˆä¸‰åæ—¥æ­¢ä¹å€‹æœˆ ½W¬ä¸‰å­£åº¦æ¥­ç‹D公佈 ]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/490315229.html Fri, 06 Nov 2020 23:02:29 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零二零òq´åæœˆä¸‰åä¸€æ—¥æ­¢æœˆä†¾ä¹‹è‚¡ä»½ç™¼è¡Œäh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/563197635.html Tue, 03 Nov 2020 19:06:35 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[董事會會議召開日期]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/749563747.html Tue, 27 Oct 2020 17:07:47 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?0日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/7865924243.html Wed, 07 Oct 2020 16:42:43 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/1704564421.html Wed, 02 Sep 2020 16:44:21 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[2020òq´ä¸­æœŸå ±å‘Š]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/4031264713.html Fri, 14 Aug 2020 23:47:13 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零二零òq´å…­æœˆä¸‰åæ—¥æ­¢å…­å€‹æœˆä¸­æœŸæ¥­ç‹D公告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/0568414640.html Fri, 14 Aug 2020 23:46:40 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[盈利警告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/438015155.html Fri, 07 Aug 2020 21:01:55 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/4267384828.html Tue, 04 Aug 2020 16:48:28 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[董事會會議召開日期]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/2687093120.html Mon, 03 Aug 2020 17:31:20 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?0日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/0427693922.html Fri, 03 Jul 2020 16:39:22 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[æ–égºŒé›¶äºŒé›¶å¹´å…­æœˆäºŒåä¹æ—¥èˆ‰è¡Œçš„股東周òq´å¤§æœƒä¸Šä»¥æŠ•¼œ¨æ–¹å¼é€²è¡Œè¡¨æ±ºçš„結果]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/7295104912.html Mon, 29 Jun 2020 20:49:12 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[2019òq´åº¦ç’°å¢ƒã€ç¤¾æœƒåŠ½Ž¡æ²»å ±å‘Š]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/945023134.html Tue, 23 Jun 2020 19:13:04 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[廉™²å¬é–‹è‚¡æ±é€±å¹´å¤§æœƒåŠæ›´æ”ÒŽš«åœè¾¦ç†è‚¡ä»½éŽæˆ¶ç™»­a˜æœŸé–“]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/697403848.html Thu, 04 Jun 2020 22:08:48 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/567481049.html Tue, 02 Jun 2020 17:00:49 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[代表委ä“Q表格]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/7091455129.html Fri, 15 May 2020 07:51:29 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[ 通函 ]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/2610835036.html Fri, 15 May 2020 07:50:36 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[股東週年大會通告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/5801494717.html Fri, 15 May 2020 07:47:17 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[2020òq´ç¬¬ä¸€å­£åº¦æ¥­ç‹D報告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/2750864524.html Fri, 15 May 2020 07:45:24 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零二零òq´ä¸‰æœˆä¸‰åä¸€æ—¥æ­¢ä¸‰å€‹æœˆ½W¬ä¸€å­£åº¦æ¥­ç‹D公佈]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/5241932749.html Fri, 08 May 2020 22:27:49 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?0日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/8719364410.html Tue, 05 May 2020 16:44:10 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[盈利警告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/7465905729.html Tue, 28 Apr 2020 20:57:29 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[董事會會議召開日æœ?]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/154967410.html Fri, 24 Apr 2020 21:04:10 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/9850475059.html Fri, 03 Apr 2020 16:50:59 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[òq´å ±2019]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/932580552.html Wed, 01 Apr 2020 09:05:52 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零一九年十二月三十一日止òq´åº¦å…¨å¹´æ¥­ç‹D公告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/9215473839.html Tue, 31 Mar 2020 22:38:39 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[董事會會議召開日期]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/2836075438.html Thu, 19 Mar 2020 17:54:38 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?9日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/6750483639.html Tue, 03 Mar 2020 16:36:39 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2020òq?æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/9108642334.html Tue, 04 Feb 2020 17:23:34 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2019òq?2æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/6230495244.html Fri, 03 Jan 2020 17:52:44 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2019òq?1æœ?0日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/2814572416.html Tue, 03 Dec 2019 17:24:16 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[2019òq´ç¬¬ä¸‰å­£åº¦æ¥­¾^‘Ö ±å‘Š]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/4027381055.html Fri, 08 Nov 2019 17:10:55 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零一九年九月三十日止九個月½W¬ä¸‰å­£åº¦æ¥­ç‹D公佈]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/965834567.html Mon, 04 Nov 2019 21:56:07 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2019òq?0æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/093451203.html Mon, 04 Nov 2019 17:20:03 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[董事會會議召開日期]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/051246449.html Tue, 22 Oct 2019 16:44:09 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2019òq?æœ?0日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/9128672054.html Sat, 05 Oct 2019 10:20:54 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至2019òq?æœ?1日止月䆾之股份發行äh的證券變動月å Þp¡¨]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/4793801925.html Tue, 03 Sep 2019 17:19:25 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[2019òq´ä¸­æœŸå ±å‘Š]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/3608925651.html Wed, 14 Aug 2019 22:56:51 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> <![CDATA[截至二零一九年六月三十日止六個月中期業ç‹D公告]]> http://www.shinetechshanghai.com/html/9306875617.html Wed, 14 Aug 2019 22:56:17 08:00 漛_·žå‡¯æ˜Ÿæœºæ¢°æœ‰é™å…¬å¸ 投资者关¾p?/category> 永久免费视频